Πυρανίχνευση – Συστήματα Εντοπισμού Αερίων (anti-gas)

Προϊόντα / Πυρανίχνευση – Συστήματα Εντοπισμού Αερίων (anti-gas)

Η ασφάλεια του χώρου και της περιουσίας σας προϋποθέτει την αποτροπή τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών κινδύνων. Τα συστήματα πυρανίχνευσης και εντοπισμού αερίων (τοξικών και εκρηκτικών) αποτελούν τα θεμέλια για την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της επιχείρησης σας καθώς και των περιουσιακών σας στοιχείων.

Πυρανίχνευση:

 • Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 2-12 ζωνών με έξοδο για 2 σειρήνες
 • Διευθυνσιοδοτούμενοι Πίνακες Πυρανίχνευσης 1 βρόγχου και 2-28 βρόγχων με δυνατότητα επέκτασης
 • Ανιχνευτές Καπνού
 • Συνδυασμένος Ανιχνευτής (ορατού καπνού & θερμοδιαφορικός)
 • Θερμικοί ανιχνευτές
 • Επαναληπτικοί Πίνακες Χειρισμών και Ορόφων

Συστήμα Εντοπισμού Αερίων (τοξικών και εκρηκτικών)

 • Πίνακας ανίχνευσης CO και NO2 , 1- 4 γραμμών σε υπόγεια γκαράζ
 • Πίνακας ανίχνευσης τοξικών (CO και NO2) και εκρηκτικών αερίων (μεθάνιο, βουτάνιο, προπάνιο, αέριο, υδρογόνο)
 • Διευθυνσιοδοτημένοι ανιχνευτές μέτρησης CO και ΝΟ2
 • Αυτόνομοι ανιχνευτές μέτρησης εκρηκτικών αερίων (μεθάνιο, βουτάνιο, προπάνιο, αέριο, υδρογόνο)
 • Κάλυψη έως και 200 m2 ανά ανιχνευτή
Περισσοτερα Προϊοντα